Website: http://www.bijdehandjes.info/

Vanaf 1 januari overname.

Waarom?

Om de continuïteit van een christelijke peuterspeelzaal in Voorthuizen te kunnen waarborgen. De overheid werkt nu namelijk toe naar harmonisatie van de kinderopvang en peuterspeelzaalwerk, waarin de kwaliteitseisen aan elkaar gelijk gesteld worden. Door deze veranderende wet- en regelgeving en andere eisen die aan peuterspeelzaalwerk worden gesteld, in combinatie met het feit dat wij een kleine stichting zijn met veel vrijwilligers (ook vrijwilliger bestuur), komt het voortbestaan van de peuterspeelzaal op den duur in het geding.

Beter is dan om aan te sluiten bij een partner die eenzelfde christelijke identiteit heeft en de body heeft om in deze ontwikkelingen staande te blijven; dit vonden wij in BijdeHandjes.

Wat betekent dit voor u en de peuters?

U kunt uw peuter hier aanmelden -> Aanmelden op Bijdehandjes.info